Η δική μου άποψη για την τριχοτόμηση γωνίας τυχαίου τριγώνου (My own view of the random triangle angle trichotomy, trichotomized the triangle)

About me

My name is George Katsianos. I have been listening to rock and metal music since highschool. At my 20s I … More